Uppdaterade stadgar

Den senast reviderade versionen av Svenska Fäktförbundets stadgar finns nu publicerade.

Se vidare här.

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!