Uppdaterat PM för JVC Bratislava

En uppdaterad version för JVC i Bratislava har publicerats. Bra om alla som skall med läser igenom denna. 

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!