​Utbildningsmaterial tävlingsledning

För att underlätta för klubbar och föreningar att anordna tävlingar finns nu ett utbildningsmaterial framtaget.

Materialet ”Tävlingsledning 1” är utformat så att arrangerande klubb i egen regi ska kunna förbereda funktionärer i sekretariat inför tävling.

Materialet är utformat i syfte att skapa förståelse för hur en fäkttävling fungerar. Det är också en genomgång i vad ett sekretariat gör under en tävlingsdag.

Senare i år planeras en utbildning i tävlingsledning inriktad på att planera och leda tävling.

Den som är intresserad kan fundera på den kurs som ges av Nyköpings Fäktklubb.

Tävlingsledning 1.pdf

Tävlingsledning 1.pptx

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!