Ny biträdande generalsekreterare

Svenska Fäktförbundets styrelse har beslutat att utöka bemanningen på förbundets kansli och generalsekreteraren har rekryterat Peter Ejemyr.

Under 2015 kommer Svenska Fäktförbundets kansli att bemannas av generalsekreterare Pierre Thullberg på 100 procent och av en biträdande generalsekreterare på 50 procent. Pierre har till den positionen rekryterat Peter Ejemyr.

– Peter har under 2014 med framgång arbetat operativt med vår utbildningsverksamhet samt under delar av året även varit anställd med andra uppgifter på kansliet. Peter har en mycket stark kommunikativ förmåga, är en god administratör och har ett brett nätverk i fäktsverige. Han kommer i första hand att arbeta med SvFFs utbildningsverksamhet, med licenser och Ophardtfrågor samt att ge stöd till Kalendergruppen och Domarkommissionen, säger Pierre Thullberg.

Peter Ejemyr fäktade i Norrköpings Fäktklubb under tidigt 80-tal. Under senare år har han bland annat varit en av de drivande krafterna i uppbyggnaden av En Garde Fäktförening Solna, bidragit till framväxten av S:t Erikscupen och under 2009-2014 varit ledamot av Svenska Fäktförbundets styrelse.

Bakgrunden till att bemanningen utökas är att arbetsbelastningen på SvFF:s kansli varit hög sedan den tidigare organisationen med en kanslichef och en utbildningschef upphörde 2012. Denna säsong har dessutom Svenska Fäktförbundet kommit överens med Internationella Fäktförbundet om att på deltid hyra ut Pierre Thullberg som ansvarig för att utveckla de europeiska Grand Prix-tävlingarna.

I samband med att Peter Ejemyr tillträder sin anställning så lämnar han posten som ledamot i Svenska Fäktförbundets styrelse. Peter nås på 0733-611000 och ejemyr@fencing.se.

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!