Uttagna fäktare testläger 1

Uttagna fäktare till testläger på Kungsängen 31 augusti - 2 september 2018. 

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!