Valberedningens förslag till Svenska Fäktförbundets årsmöte 2018

Valberedningen har nu presenterat sitt förslag inför årsmötet

Ordförande

 Otto Drakenberg, omval

Styrelseledamöter

Sittande (mandattid 2017-19): Aleksandar Matic


Ordinarie val (mandattid 2018-20)

Paul Fogelberg, nyval

Angelika Gyllenhoff, nyval

Patrik Joelsson, omval

Ana Valero-Collantes, omval

Fyllnadsval (mandattid 2018-19)

Åsa-Lena Andersson, nyval

Josef Rizell, nyval

Vendela Runold, nyval

Revisorer

Ordinarie revisorer

Stefan Norell, auktoriserad revisor, omval

Monica Ahlqvist-Arvidsson, lekmanarevisor, omval

Revisorssuppleanter

Micael Schultze (för Stefan Norell), omval

Peter Gustafsson (för Monica Ahlqvist-Arvidsson), omval

Länk till information om årsmötet

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!