​Valberedningen informerar

Två ledamöter har avböjt omval vid kommande årsmöte i mars 2021. 

I mars nästa år är det dags för årsmöte 2021. Då skall delar av styrelse och andra befattningshavare väljas på ett eller två år. Inför det kommande årsmötet har valberedningen inhämtat följande information från styrelsens ledamöter i enlighet med Svenska Fäktförbundets stadgar.

Josef Rizell och Sanne Gars har avböjt omval för kommande två år. Övriga ledamöter är beredda att arbeta ytterligare en period för svensk fäktning.

Inför kommande årsmöte vill valberedning gärna ha förslag på ledamöter till förbundsstyrelsen. Inga namn är felaktiga men prata gärna med personen innan ni föreslår någon. Enligt våra stadgar skall valberedningen presentera ett förslag till styrelse senast en månad före årsmötet, som vanligtvis brukar vara i mars. För att det skall vara möjligt måste ni som är svensk fäktning komma med så många förslag som möjligt. Enligt stadgarna går förslagstiden ut två månader före årsmötet men det hindrar inte att man kan komma med förslag efter detta datum. Varje förslag till ledamot kommer vi i valberedningen att kontakta för att höra vad personen kan göra för svensk fäktning.

Har du frågor om att ställa upp för val till förbundets styrelse? Undrar du hur det är att sitta i förbundsstyrelsen eller vill ha mer koll på hur din förening kan tänka när ni nominerar någon? Kontakta oss i valberedningen!

Christian Lindquist
Ordförande valberedningen

valberedning@fencing.se

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!