Var beredd på dataskyddsförordningen 2018

I maj 2018 blir EU:s Dataskyddsförordning svensk lag. Det får konsekvenser för alla idrottsföreningar.

Dataskyddsförordningen, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation), ersätter den nu gällande Personuppgiftslagen (PUL). 

Ambitionerna i GDPR att skydda den enskildes integritet på Internet är högre satta och alla som hanterar personuppgifter kommer att påverkas. En viktig skillnad är att kravet på individens uttryckliga samtycke till datalagring av personuppgifter förtydligas. Mycket tyder på att den som lagrar personuppgifter måste dokumentera och kunna visa upp samtycket i efterhand. Kravet på att "onödiga" personuppgifter inte lagras och att tillgången till personuppgifter begränsas maximalt förtydligas också.

Detta kommer att påverka till exempel föreningarnas medlemsregister. Med stor sannolikhet kommer alla föreningar under 2018 att behöva se över hur man hanterar personuppgifter och kanske genomför en del anpassningar.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att lagen ännu inte är antagen och att det därför råder osäkerhet om exakt hur den kommer att se ut och tillämpas. Riksidrottsförbundet har nu på svenskidrott.se samlat det som just nu är känt om Dataskyddsförordningen och de anpassningar man genomför i IdrottOnline. Ett råd till de föreningsansvariga är att avvakta kommande stöddokument från RF. 

Läs mer på svenskidrott.se

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!