Disciplinnämnden

Sammansättning

Roland Halvorsen, ordförande
Peråke Wiberg, övrig ledamot
Stefan Wikmark, övrig ledamot
Stefan Jansson, suppleant
Jonas Nordstrand, suppleant

Kontakt: disciplin@fencing.se

Disciplinnämndens verksamhet regleras av Svenska Fäktförbundets stadgar.

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!