Distrikt

Stockholms Fäktförbund             StFF_logga.jpg

stockholm@fencing.se

Ordförande: Gustaf Rasin, gustaf@lidingofaktklubb.se; 0708-404800

Vice ordförande: Rikard Ekman, rikard@aketor.se

Sekreterare: Erika Nyman, erikanyman@live.se

Kassör: Carola Bladin, lolabladin@gmail.com

Sydsvenska Fäktförbundet             Sydsvenska Fktfrbundetgif

c/o Andersson, Östra Allén 15, 254 51 Helsingborg
epost: asa-lena@fkaramis.se

Betalningar: Bg 342-2433

Ordförande: Åsa Andersson, asa-lena@fkaramis.se, 070-513 50 81

Vice ordförande: Monica Ahlqvist-Arvidsson, monica@ahlqvistarvidsson.se

Sekreterare: Ulf Wikström, ulf.wikstrom@me.com, 073-322 06 65

Kassör: Fredrik Melander, fredrik.melander@sciencevillage.com, 072-450 24 00

- Stadgar Sydsvenska Fäktförbundet (se bifogad fil)

- Reglemente Sydsvenska mästerskap (se bifogad fil)
( Resultat Sydsvenska Mästerskap)

Västsvenska Fäktförbundet             Vstsvenska-FF-155xjpg

c/o Väggö, Granstigen 1, 429 35 Kuillavik
e-post: bjorne.vaggo@vigorab.com,
Pg 527 618-3 
Org nr: 857205-1475

Ordförande: Björne Väggö,  bjorne.vaggo@vigorab.com
031-933789, 070-8507030

Sekreterare: Linn Löfmark. linn_lofmark@hotmail.se, 070-8527693

Kassör: Klas-Göran Kimfors, kimfors@netscape.net, 073-0779522

Mellansvenska Fäktförbundet

e-post:  info@fencing.se

Norrlands Fäktförbund

c/o Törnqvist, Ängsvägen 20, 871 50 Härnösand,  marie.tornquist@swipnet.se

Ordförande: Börje Olsson borje.olsson@communica.cc

Hemsida:  http://www.norrlandsfäktning.se

Distriktsfiler

SsFF stadgar 090228.pdf

SsFF Reglemente SSM Fäktning 111025.pdf

Faktbroschyr_VSvFF_reviderad 160617.docx

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!