Fysträningsrådet

Syftet med fysträningsrådet är att förverkliga SvFF:s intentioner inom fysträning vad gäller barn- och ungdomsfäktning, landslagsverksamhet och motionsidrott.

Ordförande
Lennart Åström

Ledamöter
Kinka Barvestad
Tomasz Goral
Christoffer Hallgren
Johan Skierus
Jonas Thunberg

Ansvarig handläggare
Pontus Weman

E-post
fystranarradet@fencing.se

     

Ur rådets instruktion:

1. Ansvara för att en fyskravprofil gemensam för alla vapen upprättas baserad på den vetenskapliga kunskap som finns tillgänglig för fäktsporten.

2. Bestämma lämpliga tester av aktiva på landslagsnivå för att följa upp fyskravprofilen.

3. Vid behov föreslå ändringar av SvFF:s utvecklingstrappa vad gäller fysträning

4. Upprätta övriga måldokument som bedöms vara önskvärda, till exempel en kravtratt för fysutveckling.

5. I sitt arbete samråda med SOK:s och RF:s verksamheter så att god samordning uppnås

6. Ansvara för att tester genomförs och rapporteras två gånger om året på respektive vapen i seniorlandslagen samt en gång om året på kadett- och juniornivå i syfte att möjliggöra att de olika landslagens genomsnittliga testvärden kan följas mellan åren. Plats och former för dessa tester ska bestämmas i samråd med respektive ansvarig grenledare.

7. Verka för att stärka och förbättra fystränarstödet inom svensk fäktning och i synnerhet inom landslagsverksamheten

8. I övrigt, genom informationsmaterial, utbildningar och träffar, verka för att implementera de intentioner som finns i SvFF:s fyskravprofil och utvecklingstrappa. 

        

Läs hela instruktionen i Svenska Fäktförbundets Arbetsordning

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!