Styrelse m.m.

Svenska Fäktförbundets styrelse består av 9 personer.

Vill du ha kontakt med Fäktförbundet använd i första hand epostadressen info@fencing.se

E-postadresser till styrelsen

Otto Drakenberg, ordförande, otto@fencing.se
Ana Valero-Collantes, vice ordförande, ana@fencing.se
Åsa-Lena Andersson, asalena.andersson@fencing.se
Fredrik Eriksson, fredrik.eriksson@fencing.se
Sanne Gars, sanne.gars@fencing.se
Angelika Gyllenhoff, angelika.gyllenhoff@fencing.se
Patrik Joelsson,ledamot, patrik@fencing.se
Aleksandar Matic, ledamot, aleksandar@fencing.se
Josef Rizell, josef.rizell@fencing.se

Hedersordförande
Lennart Ahlgren
Lars Liljegren

Hedersledamöter
Roland Halvorsen

Revisorer

Stefan Norell, stefan.norell@se.gt.com
Monica Ahlqvist Arvidsson, monica@ahlqvistarvidsson.se

Valberedning

Christian Lindquist, ordf, valberedning@fencing.se
Angela Toscano,
Mattias Edlund
Kerstin Warvsten, suppleant

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!