Styrelse m.m.

Svenska Fäktförbundets styrelse består av 9 personer.

Vill du ha kontakt med Fäktförbundet använd i första hand den officiella e-postadressen info@fencing.se

E-postadresser till styrelsen
Otto Drakenberg, ordförande, otto@fencing.se
Ana Valero-Collantes, vice ordförande, ana@fencing.se
Pia Björk, pia.bjork@fencing.se
Åsa-Lena Andersson, asalena.andersson@fencing.se
Fredrik Eriksson, fredrik.eriksson@fencing.se
Sanne Gars, sanne.gars@fencing.se
Patrik Joelsson,ledamot, patrik@fencing.se
Josef Rizell, josef.rizell@fencing.se
Thomas Åkerberg, thomas.akerberg@fencing.se

Hedersordförande
Lennart Ahlgren
Lars Liljegren

Hedersledamöter
Roland Halvorsen

Revisorer
Stefan Norell, auktoriserad revisor
Fredrik Melander, lekmannarevisor

Valberedning
Christian Lindquist, ordf, valberedning@fencing.se
Angela Toscano,
Philip Wallenius,
Vendela Runold (suppl)

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!