Alkoholpolicy för Svensk fäktning

Vi vill inom svensk idrott "bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt". Inom idrotten lär vi oss också "hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger". Dessa citat, från idrottsrörelsens verksamhetsidé, antagen vid Riksidrottsmötet 1995, är utgångspunkten också för idrottens inställning i alkoholfrågan. Droger i olika former är negativt för idrotten.

Idrottsrörelsen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som landets i särklass största ungdomsrörelse har vi ett medansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor.

Idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Alkoholfrågan är en hälsofråga. Det behövs kompetens och information om alkoholens skadeverkningar. Alkoholfrågan är också en social fråga. Det behövs metoder för samtal och diskussioner som rör attityder och värderingar.

För svensk fäktning betyder dessa inledande principiella ställningstaganden följande:

 • Att inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig fäktare, ledare eller domare i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar - t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.
 • Att det i samband med jubileer, mottagningar, konferenser m.m. på förenings- eller förbundsnivå, där deltagarna till övervägande delen är vuxna, kan vara naturligt att servera t.ex. vin till maten. Måttlighet och gott föredöme ska då prägla festligheterna.
 • Alkoholintag försämrar idrottsprestationen och tar bort skärpan. Därför är det helt uteslutet också för fäktare, som representerar Svenska fäktförbundet, att dagen eller dagarna före tävlingar m.m. dricka alkoholdrycker. Detta gäller också medföljande ledare och domare. Fäktare och ledare vid landslagsuppdrag har ett gemensamt uppdrag.
 • Att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker* till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har arrangerande förbund/förening ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.
 • Att det i samband med publika idrottsevenemang finns erforderlig kontroll vid entréer för att förhindra medhavda alkoholdrycker.
 • Att idrottsföreningar uppmärksammar gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar vid utskänkning av alkoholdrycker. Att verka för att försäljare av alkoholdrycker och s k folköl vid idrottsevenemang har tydliga riktlinjer för hur försäljningen ska gå till, detta i avseende att förhindra överkonsumtion och förhindra att det kommer minderåriga till del.
 • Att idrottsföreningar och förbund uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol.
 • Att alkoholbranschens sponsring/marknadsföring av varumärke och s.k. lättdrycker, vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, ej ska riktas till barn- och ungdomsverksamhet.
 • Att idrottsföreningar och förbund i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
 • Att vi inom svensk fäktning är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att idrottsföreningar, förbund eller enskilda idrottsföreträdare under resor, vid officiella uppdrag etc. är medvetna om att de representerar hela idrotten och uppträder därefter.
 • Att svensk fäktning tar upp alkoholfrågorna i sin ledarutbildning, vid ledarträffar och föräldramöten m.m. för att stimulera ledare, föräldrar och aktiva till diskussioner i syfte att konkretisera dessa riktlinjer i föreningsarbetet.
 • Att ledare och tränare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.
 • * Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl).
  ___________________________________
  Antagen av förbundsstyrelsen den 8 juni 2008

  För medlemmar

  » Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

  » Redan medlem? Logga in!