Landslagsledningen

En presentation av landslagsledningen 2020-2021.

Landslagskommitén KLL fattar beslut om ramar för verksamheten och jobbar framförallt med frågor av strategisk natur. Bla beslutar man om svensk ranking och uttagningssystem samt arbetar fram den utvecklingsplan för landslaget som ligger till grund för stor del av landslagets intäkter. Operativt leds landslagen av landslagskoordinator och en grupp förbundskaptener.

KLL: Josef Rizell, ordförande; Martin Roth Kronwall; Christian Gustafsson; Andres Gomez-Lagerlöf; Peter Ejemyr, handläggare. email: kll@fencing.se


FLORETT - DAMER

FLORETT - HERRAR

Förbundskapten Seniorer
Tommaso Marchi
tommaso.marchi@fencing.se

Grenledare Seniorer
Henrik Lundegard
henrik.lundegard@fencing.se

       

Förbundskapten KAD/JUN
Henrik Lundegard
henrik.lundegard@fencing.se

Förbundskapten KAD/JUN
Henrik Lundegard
henrik.lundegard@fencing.se

        
VÄRJA - DAMER VÄRJA - HERRAR

 

Förbundskapten Seniorer
Emma Wertsén
emma.wertsen@fencing.se

Förbundskapten Seniorer
Ulf Sandegren
ulf.sandegren@fencing.se

    

 

Förbundskapten KAD/JUN
Göran Flodström
goran.flodström@fencing.se

Förbundskapten KAD/JUN
Göran Flodström
goran.flodstrom@fencing.se

  

SABEL-ANSVARIG

VETERAN-ANSVARIG
Johan de Jong Skierus
johan.skierus@fencing.se
Kerstin Warvsten
veteran@fencing.se
  

LANDSLAGSKOORDINATOR

TRÄNINGSLÄGER

Landslagskoordinator
Peter Ejemyr
peter.ejemyr@fencing.se

   

Träningslägeransvarig
Göran Flodström
goran.flodstrom@fencing.se  

     

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!