Fäktning för ungdom av Ulla-Britta Jönsson

"Fäktning för Ungdom" utgavs 1982 och skulle utgöra studiematerialet för studicirkeln "Ungdomsledarutbildning i fäktning".

Avsikten var att komplettera Handbok för fäktinstruktörer, men skriften utgör också en "modernisering" av synen på hur fäktverksamheten i Sverige skulle bedrivas, som i vissa men inte alla avseenden kom att få stort genomslag.

Fäktning för ungdom av Ulla-Britta Jönsson, 1982

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!