Fransk-svensk ordlista för fäktare

Franska Svenska
Abandonner Överge (ge upp)
Abstention! Avstår!
Accident Olycka
Accumulateur Strömkälla, batteri
Action simultanée Samtidig aktion
Adversaire Motståndare
Agrément, approbation Godkännande
Allez! Börja!
Annulée! Träffen borträknas!
Annuler Ogiltigförklara
Annuler, refuser Annullera, förvägra
Appareil Apparat
Appel Vädjan
Application Tillämpning
Aprés halte Efter halt
Arbitre Domare
Arme Vapen
Arme d´estoc Stötvapen
Armement Beväpning
Arrondi Avrundad


Assaut Fäktmatch utan resultaträkning
Assesseurs Jurymän
Attaque Anfall
Attaque de gauche Attack från
Attaque en deux temps Attack i två tempo
Attribution d'une touche Ådömning av stöt
Au-dessous Lågt
Au-dessous Nedanför
Au-dessus Högt
Avertissement Varning
Barrage Omfäktning
Bas Strumpa (lång)
Battement Slag
Battez! Slå!
Bavette Maskskägg
Belle Skiljematch
Bord Kant
Bousculer Krocka
Bouton Platta, Knopp (i spetsen)
Broches de contact Kontaktspetsar (på kroppsledning)
Brutalement Brutalt
Brutalité Våldsamhet
Câble Kabel
Capitaine d'équipe Lagkapten
Championnats Mästerskap
Chanfrain Avfasning
Change de côté Byta sida
Changer Växla
Chausette Strumpa (kort)
Chronomêtreurs Tidtagare
Classement des équipes Seedning el. rankning (klassning) av lag
Code disciplinaire Disciplinära bestämmelser
Col Krage
Collerette Bussning
Combat Strid
Combat rapproché Närstrid
Combattre Kämpa (strida)
Comité organisateur Organisationskommitté
Commutation de peine Straffändring
Composition des équipes Lagsammansättning
Contact Kontakt
Contre-attaque Motattack
Contre-taille Ryggsidans främre tredjedel på sabel
Coquille Parerplåt
Corps Kropp
Corps-à-corps Sammanstöt
Coulé Smygande känning med klingan
Coup d'arrêt Hejdstöt (hugg)
Coup de temps Tempostöt (hugg)
Coup double el. simultané Samtidig stöt
Coup droit Rakstöt
Coup el. touche (omträff) Stöt
Coup lancé Före haltrop igångsatt stöt
Coup lancé Igångsatt anfall (stöt)
Couper Lyfta egen spets över motståndarens
Couronne Krona
Course de la pointe Slaglängd
Courtois Hövlig, artig
Coussin Kudde
Cuivre Mässing
Culotte Byxor (kort)
Dangereux Farlig
Décision Beslut
Decrochage Urkoppling
Défaillance eller panne Fel (=fungerar ej)
Défaite Nederlag
Défaite (D) Förlust
Défense Försvar
Dégagement Frigörelse ur engagement
Dehors de Utanför
Délai Uppskov
Déoxyder Putsa
Départager Särskilja
Déplacement Förflyttning
Deux à trois 2-3
Deux mètres Två meter (varning)
Direction Ledning (styrelse)
Directoire technique Tävlingsdirektion
Directoire technique Tävlingsledning
Doigt Finger
Dos Rygg
Doublé Fint och undvikning av - cirkulär parad
Douteux (om stöt:Douteuse) Tvivelaktig
Droit de défense Svaromål
Droitier Högerfäktare
Durée du combat Fäkttid
Elève Elev
Elimination Utslagning
Elimination directe Direktutslagning
Embase Hylsa
En bon temps I god tid
En finale Till slut (sista frasen)
En Garde! Gardställning!
En garde! I garde!
Engagement Känning
Engagez! Sök känning!
Enquête Undersökning
Enrouleur Vinda
Enseignement Undervisning
Entrainement Träning
Enveloppement Förande a v motståndarens spets till annan linje och tillbaka
Epée Värja
Epéeiste Värjfäktare
Epreuve individuelle Individuell tävling
Epreuve par équipes Lagtävling
Épreuves Tävlingar
Equipement Utrustning
Escrimeur, tireur Fäktare (i allmänhet)
Escrimeuse Fäkterska
Esprit sportif Sportsmannaanda
Esquive Undvikande (att "ducka")
Etc. Etc.
Etes-vous prêts? (damer: prêtes) Färdiga?
Etre chargé Vara ansvarig
Etre disqualifié Diskvalificeras
Etre exclu Uteslutas
Etre suspendu Diskvalificeras
Exclusion Uteslutning
Exclusion de l'epreuve Uteslutning från tävlingen
Exclusion du tournoi Uteslutning från turneringen
Expulsion Utvisning
Extension Sträckning (allmänt)
Fausse-attaque Skenanfall
Faute (de) Fel (i frånvaro av)
Faux eller erreur Fel (i allmänhet)
Fédération International d'Escrime (F.I.E) Internationella Fäktförbundet
Feinte Fint
Fente Utfall
Feuille de poule Protokoll
Fiche de branchement Stickkontakt
Figure Kind
Fil de corps Kroppsledning
Fini Slut
Flanc Flank
Flêche Språng framåt
Fleuret Florett
Fleurettiste Florettfäktare,- fäkterska
Flexibilité Böjlighet
Formule d´organisation Organisationsprincip
Formule mixte Blandat system
Frais Bekostnad
Franchir Överskrida
Froisser la lame Stryka klingan
Gabarit Mall för vapenkontroll
Gant Handske
Gaucher Vänsterfäktare
Généralités Allmänna bestämmelser
Genoux Knän
Grace Nåd
Habillement Beklädnad
Halte Halt
Indice Index
Infraction Brott
Injonction Tillsägelse
Instructeur Instruktör
Interdire Förbjuda
Inviter Lämna blotta
Isolation Isolering
Juge Sidodomare (i allmänhet) eller golvdomare
Juge de terre Golvdomare
Juge(s) Domare
Jugement Bedömning
Juger Döma
Lame Klinga
Lamelle Mätbleck
Lancé Igångsatt
Largeur Bredd
Lecon Lektion
L'expiration du temps Tidens utgång
Liement Förande av motståndarens spets till annan linje
Ligne Linje
Ligne d'avertissement Varningslinje
Ligne de mise en garde Gardlinje
Limite alliére Bakre begränsningslinje
Limite arrière Bakre gräns
Limite latérale Sidgräns
Limite latérale Sidolinje
Lisse (glissant) Hal (glatt)
Longeur Längd
Main Hand
Maître d'armes Fäktmästare
Mal parée Dåligt parerad=stöt
Manche Ärm
Marchez! Marsch framåt!
Marqueurs Markörer
Martingale Handrem
Masque Mask
Match Fäktmatch med resultaträkning
Match Match (m räkning)
Matérialité Befintlighet
Matière rigide Hårt material
Merci Tack
Mettre en état Sätta i stånd
Mouvement tournant Vändning
Ne pas terminer Avbryta (en tävling)
Non Nej
Non valable! Träffen gillas ej!
Note préalable el.Régle fondamentale Grundregel
Officiel Funktionär
Opposition Hård känning med klingan
Ordre Ordning
Ordre des matches Matchordning
Oui Ja
Pantalon Byxor (lång)
Parade Parad
Parade circulaire Cirkulär parad
Parade directe Mötande parad
Parée Parerad
Participer Deltaga
Pas de touche Ingen stöt
Passage (au tour suivant) Uppflyttning
Passata di sotto Dykning
Passé Passering
Passer Passera
Peinture Färg
Pénaliser Straffa
Perdant Förlorare
Personnel auxiliaire Hjälppersonal
Perte de terrain Förlust av terräng
Perte de terrain Terrängförlust
Piste Stridsplats (fäktbana)
Piste de bois Träpist
Plancher Golv
Plaqué Slag med flatan
Plaqué Stöt med otillräcklig spets
Plastron protecteur Skyddsväst
Poids Vikt
Poignée Kavel, handtag
Pointe d´arrêt Hejdspets
Pointe d'arrêt Spets
Pommeau Knopp
Poule Grupp där alla tävlar mot alla
Prescription Föreskrift
Presentation à l'heure Punktlighet
Presser Trycka
Pression du ressort Fjädermotstånd
Prêt Färdiga
Principe de la nationalité Nationalitetsprincip
Prise de fer Ta motståndarens klinga
Professeur d'escrime Fäktlärare
Profondeur Djup
Programme horaire Tidsprogram
Promulgation Registrering
Protègé- poitrine Bröstskydd
Qui a raison Som har rätt
Quitter la piste Lämna pisten
Radiation Strykning
Réclamation Klagomål
Redoublement Förnyat utfall
Refus d'une touche Förlust av stöt
Rembourrage Stoppning
Remise Fortsatt anfall
Remise de peine Straffminskning
Rencontre Lagmöte
Reprise Förnyat anfall
Résistance maximum Största motstånd
Responsabilité Ansvar
Ressort Fjäder
Restituer Återlämna
Riposte Svarsstöt
Rompez! Marsch bakåt
Rupture Avbrott
Sabre Sabel
Sabreur Sabelfäktare
Saisir Konfiskera
Salle d'armes Fäktsal
Saluter Hälsa
Sanction el. pénalité Bestraffning
Sécurité Säkerhet
Sensibilité Känslighet
Signal acoustique Ljudsignal
Signal lumineux Ljussignal
S'il vous plai't Var vänlig
Simultanément Samtidigt
Soigneur Massör
Sol Mark
Sortie accidentelle Ofrivilligt överskridande
Source de courant Strömkälla
Sous-bras Ärmfoder
Spectateur Åskådare
Sur la marche På marschen
Sur la préparation d'attaque På förberedelsen till attack
Sursis Villkorlig dom
Surveiller Övervaka
Suspension temporaire Tidsbegränsad suspendering
Table pour appareil Apparatbord
Tableau Anslagstavla
Tac au tac Slag i slag (vid gränsöverskridande)
Taille Egg (framsida)
Taille Midja, liv
Tapis (métallique) Matta (mässings-)
Tapis métallique Kopparmatta
Tension Sträckning (motattack)
Terrain Gräns
Terrain Tävlingsplats
Terrain gagné Erövrad terräng
Terrain perdu Förlorad terräng
Tête Huvud
Tirage au sort Lottdragning
Tireur Fäktare
Touche Träff
Touché Träffad
Touche à droit Träff till höger
Touché à droite! Stöt till höger!
Touche à gauche Träff till vänster
Touché à gauche! Stöt till vänster!
Touche à la jambe Träff i benet
Touche accordé Utdömd stöt
Touche annulée Annullerad stöt
Touche au bras Träff i armen
Touche au corps Träff i bålen
Touche au masque Träff i masken
Touches donnés (TD) Avgivna stötar
Touches recues (TR) Mottagna stötar
Tournoi Turnering
Treillis de masque Masknät
Trois à quatre 3-4
Trois partout 3-3
Tromper Undvika konterparad
Trop bas(se) För lågt
Trop court(e) För kort
Trop de fer För mycket järn
Une-deux Fint och undvikning av - direkt parad
Vaincu Besegrad
Vainqueur Segrare (även kvinnlig)
Valable Giltig
Validité Giltighet
Veste Väst
Victoire (V) Seger
Violence Våldsamhet

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!