Fäktning – På lek och allvar

Boken är Svenska Fäktförbundets jubileumsskrift till 100-årsjubiléet 2004 och samtidigt utställningskatalog för Livrustkammarens blankvapenutställning detta år. Redaktörer: Eva-Sofie Ernstell och Henning Österberg.

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!