Svenska Fäktförbundets arkiv

Svenska Fäktförbundets arkiv finns på Riksarkivet. Depositioner har gjorts 1981, 1987 och 2003. Nedan publiceras de tre arkivförteckningar som upprättats i samband med att depositionerna ordnats.

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!