Svensk värjranking veteraner 2013-2014

Tävlingar som ingår framgår av poänglistorna på Ophardt Online. Listan är rullande mellan säsongerna.

Veteranlistor på Ophardt Online

Florett Damer
Herrar
Värja Damer
Herrar

Hur du hittar poängtabellerna i Ophardt Online framgår av bifogad fil.

Poänglistor i Ophardt Online ver 110906.pdf

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!