Värja seniorer damer 2007-2008

Värjrankingen är rullande, vilket innebär att förra säsongens slutlista finns med i aktuell ranking. Nedanstående rankingtävlingar säsongen 2007-2008 ersätter efterhand tidigare tävlingar. Poäng som är mer än 12 månader utgår.

Från

Till

Tävling

Plats

Kategori

08-sep

09-sep

Musketörträffen

Karlskrona/FKC

C

29-sep

29-sep

Mellansvenska Mästerskapen

Nyköping/NFK

C

29-sep

29-sep

Norrlandsmästerskapen

Umeå/UFK

C

30-sep

30-sep

Östsvenska Mästerskapen

Kungsbacka/KF99

C

29-sep

30-sep

Västsvenska Mästerskapen

Stockholm/SAF+ÄFK

C

13-okt

13-okt

Sydsvenska Mästerskapen

Malmö/MF 19

C

13-okt

14-okt

Kupittaa Tournament

Åbo/FIN

B

27-okt

28-okt

Trekanten Open

Köpenhamn/DEN

B

10-nov

11-nov

Oslo Cup

Oslo/NOR

B

17-nov

17-nov

Adaträffen

Göteborg/GFK

B

09-feb

10-feb

Rehbinderska Priset

Stockholm/SAF

B

10-maj

11-maj

SM

Kungsbacka/KF99

B

24-maj

25-maj

Challenge Eugène Fillol

Stockholm/FFF

B

14-jun

15-jun

Ystad International

Ystad/YFK

B


Poängregler seniorer

Tävling / Placering

1

2

3

4

5-8

9-16

17-32

33-64

65-128

Nordiska VC (A)

200

170

140

125

110

80

50

20

5

Vissa nordiska (sat-VC, NM m fl) samt SM (B)

100

80

60

50

40

20

10

5


Övriga tävlingar (C)

50

40

30

25

20

10

5Deltagare som blir utan placeringspoäng får en (1) "deltagarpoäng".

Rank VD sen 080617.PDF

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!