Värja seniorer damer 2010-2011

Värjrankingen är rullande, vilket innebär att förra säsongens slutlista finns med i aktuell ranking. Rankingtävlingar säsongen 2010-2011 ersätter efterhand tidigare tävlingar. Poäng som är mer än 12 månader utgår. Mindre än sex deltagare ger inga rankingpoäng. Rankinglista finns på Ophardt Online.

Aktuell rankinglista.

Från Till Tävling Plats Kategori
04-sep 05-sep Uppsala Cup Uppsala/UF C
11-sep 12-sep NM värja (sen) Helsingfors/FIN B
18-sep 19-sep Musketörträffen Karlskrona/FKC C
16-okt 17-okt Kupittaa Tournament Åbo/FIN B
30-okt 31-okt Trekanten Open Köpenhamn/DEN B
06-nov 06-nov Adaträffen Göteborg/GFK B
27-nov 28-nov Oslo Cup Oslo/NOR B
15-jan 16-jan Kungsbacka Masters Kungsbacka/KF99 C
23-jan 23-jan Rehbinderska Priset Stockholm/SAF B
26-mar 27-mar Challenge Eugène Fillol Stockholm/FFF B
09-apr 10-apr Stockholm Cup Stockholm/ÄFK C
16-apr 17-apr SM Göteborg/GFK B
18-jun 19-jun NM värja (sen) Ystad/SWE B

Inga DM ingår.

Poängregler       

Tävling  /  Placering

1

2

3

4

5-8

9-16

17-32

33-64

65-128

Nordiska VC (A)

200

170

140

125

110

80

50

20

5

Större nordiska (sat-VC, NM m fl) samt SM (B)

100

80

60

50

40

20

10

5

 

Övriga tävlingar (C)

50

40

30

25

20

10

5

 

 

Deltagare som blir utan placeringspoäng får en (1) "deltagarpoäng".

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!