Svensk fäktning och covid-19

Bifogat dokument gäller som ett tillägg till Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser under den tid svenska myndigheter har utfärdat riktlinjer med hänsyn till spridningen av covid-19.

Idrottstävlingar som sker på en avgränsad plats (ex. idrottshall), dit allmänheten inte har tillträde och som inte syftar till att locka publik är INTE en offentlig sammankomst och omfattas därför inte av 50-regeln.

Däremot ska en sådan tävling genomföras i enlighet med FHM:s råd och rekommendationer vilket kräver noggrann planering av och gott omdöme hos arrangören.

Svensk Fäktning och covid-19 - Version 2 - 2020-08-27.pdf

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!