Antidoping

Doping är fusk – alla fäktare har rätt att slippa fusk och doping när de tävlar. Dopingfri fäktning är en viktig del av vår värdegrund och vårt varumärke.

Antidopingreglerna omfattar alla aktiva, tränare, ledare och på annat sätt verksamma inom idrotten. Aktiva och ledare är skyldiga att känna till dopingreglerna.

Ansvarig organisation

Svensk Antidoping (SAD) ansvarar för antidopingversamheten i Sverige. SAD är svensk NADO (National Antidoping Organisation) enligt WADA:s definition. SAD är en del av Riksidrottsförbundet.

Antidopingprogram för Svensk Fäktning

Alla idrotter som tillhör Riksidrottsförbundet måste arbeta aktivt mot doping. Varje specialidrottsförbund har ett eget antidopingprogram med en handlingsplan som definierar vad förbundet sa göra.

Läs och ladda ned Svensk Fäktnings antidopingprogram

Regelverk

För all verksamhet inom svensk fäktning gäller Idrottens dopingreglemente som fastställs av Riksidrottsmötet. För alla officiella FIE-tävlingar gäller FIE:s antidopingregler. Båda följer World Anti-Doping Agencys (WADA:s) regelverk.

Utbildning

Alla som utövar fäktning är skyldiga att känna till och följa reglerna mot doping. Utbildning är därför viktigt.

Ren vinnare
Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare och stödpersonal. Svenska Fäktförbundet rekommenderar alla aktiva och tränare att genomföra utbildningen som tar cirka en halvtimme. Den passar både dig som är ny inom idrotten och elitidrottare. För alla som deltar i landslagsaktiviteter inom Svenska Fäktförbundet är Ren vinnare obligatorisk.

Ren vinnare

Vaccinera klubben mot doping
Följ fyra enkla steg för att vaccinera din klubb mot doping. Det tar bara några timmar och är värt besväret.

Vaccinera klubben mot doping!

Förbjudna substanser

På RF:s hemsida finns WADA:s lista med förbjudna substanser samt en lista med läkemedel som innehåller förbjudna substanser och marknadsförs i Sverige (rödgröna listan).

Dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Här finns information som hjälper dig att avgöra om du behöver söka dispens

Kosttillskott

Svenska Fäktförbundet avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott.

Läs mer på Svensk Antidopings hemsida

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!