Förbundsmöte och verksamhetskonferens 2014

SvFF:s årsmöte söndagen den 9 mars 2014 i Stockholm.
SvFF:s verksamhetskonferens den 8-9 mars 2014 i Stockholm.

Dokument

  • Verksamhetsberättelse 2013 med valberedningsförslag och styrelsens propositioner.
  • Förslag till verksamhetsplan och budget 2014
  • Programförslag "Fäktningen inför framtiden"
  • Fullmaktsformulär
  • Årsredovisning med revisionsberättelser

Länk till inbjudan: http://www.fencing.se/nyheter/inbjudan-till-verksamhetskonferens-och-forbundsmote-/

Verksamhetsberättelse SvFF 2013

Verksamhetsplan SvFF 2014 def.pdf

Programforslag_Faktningeninforframtiden.pdf

Fullmakt.pdf

Arsredovisning SvFF 2014 m revisorernas berattelser.pdf

Årsmötesprotokoll SvFF 2014

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!