Förbundsmöte och verksamhetskonferens 2016

6 mars 09:0016:00 2016

Årsmöteshandlingar protokoll etc.

Välkommen till 2016 års verksamhetskonferens och årsmöte söndagen den 6 mars på Bosön.

Konferensen startar kl. 09.00 och avslutas med lunch kl 12. Årsmötet äger rum direkt därefter kl. 13.00.

Föreningar och distrikt har rösträtt på årsmötet i enlighet med förbundets stadgar. Antal medlemmar är det antal individer föreningen har registrerat som medlemmar i IdrottOnline per den 1/1 2016. Preliminär röstlängd publiceras här i början av januari. Ombud skall styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen. Vänligen anmäl fullmakt till kansliet i god tid genom användande av bifogad blankett.

Till verksamhetskonferensen inbjuds Ombud Fäktning för vilka SvFF ersätter resekostnader. I övrigt utgår inga bidrag för deltagande.

Anmälan och hotellbokning för de som behöver anlända redan på lördagen ska ske senast 31 januari. Eventuell hotellbokning efter detta datum sker direkt till Bosön i mån av plats. All logi faktureras respektive förening/SDF i förväg. 

Anmälan kan endast ske via denna länk: http://goo.gl/forms/U8uf5sqBAJ

Varmt välkommen!

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET
Lars Liljegren
Förbundsordförande


Preliminärt program för verksamhetskonferens och årsmöte
s
öndagen den 6 mars 2016


Söndag 6 mars
09.00 Fäktningen inför framtiden – från program till verklig förändring Lars Liljegren

09.30

Utbildningens viktigaste frågor Lars Peterstrand
10.00 Kaffe
10.30 Ungdomsfäktningen -Remiss om viktiga barn- och ungdomsfrågor 2016 -Förändrade tävlingsformer 2016

Ulrika Tranaeus


Ana Valero – Collantes

11.30 Svenska Fäktförbundets säkerhetsbestämmelser Orvar Jönsson
12.00 Lunch
13.00

Förbundsmöte


Årsredovisning SvFF 2015

Verksamhetsberättelse SvFF 2015

Verksamhetsplan SvFF 2016

Årsmötesprotokoll SvFF 2016.pdf

Övriga

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!