IdrottOnline Klubb

I juni 2008 beslutade Riksidrottsstyrelsen att alla LOK-stödsansökningar ska göras via IdrottOnline Klubb, från den 15 augusti 2009 (m.a.o. inrapporteringen av aktiviteterna under våren 2009). Dessutom avvecklas Klubben Online.

Inledningsvis är det enbart slutsammanställningen som ska rapporteras in via IdrottOnline Klubb, men under hösten 2008 genomförs det en pilotstudie på Gotland där alla föreningar erbjuds möjligheten att använda IdrottOnline Klubb för ”fullvärdiga” LOK-stödsansökningar. Kortfattat innebär det att tränarna rapporterar varje aktivitet och person direkt in i IdrottOnline Klubb, motsvarande dagens närvarokort. Förhoppningsvis ska vi kunna lägga ut lägesrapporter från fäktföreningarna på Gotland om hur det går.

Målsättningen från Riksidrottsförbundet är att alla idrottsföreningar i Sverige ska göra sina "fullvärdiga" ansökningar i IdrottOnline Klubb med start 1 januari 2010.

IdrottOnline Klubb är ett verktyg för kommunikation och administration. För föreningen innebär det en kostnadsfri webbplats för hantering av egna nyheter, arrangemang, medlemsregister, årsrapport och redovisning av LOK-stödet.

IdrottOnline Klubb använder CMS-verktyget EPiServer.

Det är inte nödvändigt att använda IdrottOnline Klubb som extern webbplats, men det kan vara bra som administrationsstöd.

Följande funktioner finns tillgängliga i IdrottOnline Klubb:

 • Startsida
 • Informationssida (välkomstsida)
 • Nyhetssidor
 • Listsida (Nyhetslista)
 • RSS
 • Aktivitetskalender
 • Anslagstavla
 • Bildarkiv (bildspelsmöjligheter och bildhanteringssystem med behörighetstyrning)
 • Dokumentarkiv
 • Resultat (förutsätter att det egna förbundet ingår i IdrottOnline)
 • Lagsidor, individsidor (möjlighet till lag eller individuella sidor inom webbsidan)
 • Föreningsinfo
 • Uppladdning av bild/länk till föreningens sponsorer på startsidan
 • Tipsa om artikeln
 • Skriv ut sidan
 • Länkar till:
  - Huvudföreningen
  - Föreningens kontaktuppgifter
  - Klubben Online
  - Svenskidrott.se 
 • Egen logotype (klubbmärke)
 • Bilder i webbsidans huvud 
 • IdrottOnline sponsorer (samarbetspartners)
 • Annonsutrymme till höger utanför ”ramen”

Utbildning erbjuds genom SISU Idrottsutbildarna.

Använder ni Klubben Online – dags att byta till IdrottOnline Klubb!

De som i dag använder Klubben Online måste gå över till IdrottOnline Klubb då Klubben Online ”släcks ner” i december 2008. Enligt uppgift från Riksidrottsförbundets ska det gå att föra över t.ex. medlemsregister via Excel.

Mer detaljerad information finns på www.idrottonline.se  eller Riksidrottsförbundets webbplats. Nedan finns presentationen från verksamhetskonferensen i Örebro, 4-5 oktober 2008.

IdrottOnline Klubb.pdf

Övriga

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!