Lokalt aktivitetsstöd

Ansökan för perioden 1 januari - 30 juni (vårens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 15 augusti.
Ansökan för perioden 1 juli - 31 december (höstens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 15 februari.
För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.

Ansökan om statligt LOK-stöd ska redovisas via IdrottOnline Klubb
Gå in på föreningens IdrottOnline Klubb-sida (alla idrottsföreningar har tillgång till en gratisversion) och redovisa direkt på nätet. Observera att denna ansökan endast gäller det statliga LOK-stödet, det kommunala söks direkt via hemkommunen. Läs mer om IdrottOnline Klubb eller ladda hem manual för redovisning i IdrottOnline Klubb (pdf).

Stödet för 2013 är 24,00 kr per sammankomst och 8,00 kr per deltagartillfälle.

Bidrag utbetalas för barn och ungdomar i åldern 7 - 20 år och ledare i åldern 13 - 20 år. Vid idrottsverksamhet för funktionshindrade personer finns det ingen övre åldersgräns, varken för utövare eller ledare.

Ansökan för våren
Ansökan för perioden 1 januari - 30 juni ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 15 augusti. Utbetalning för vårperioden sker för med start vecka 34. Detta under förutsättning att ansökan inte tas ut för kontroll, inte behöver justeras, kompletteras eller ändras.

Ansökan för hösten
Ansökan för perioden 1 juli - 31 december ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 15 februari. Utbetalning för höstperioden sker för ansökningar gjorda i IdrottOnline Klubb med start vecka 8 (18 februari). Detta under förutsättning att ansökan inte tas ut för kontroll, inte behöver justeras, kompletteras eller ändras.

Mer information om LOK-stödet och blanketter kan ni hitta på RFs webbsidor om LOK-stödet.

OBS! Frågor om LOK-stödet besvaras av ert distriktsförbund eller RF:s LOK-stödsgrupp:
RF:s LOK-stödsgrupp
Ånghammargatan 4
721 33 Västerås
Telefon: 08-699 65 70 (måndag-fredag 8.00-16.30, lunchstängt 12.00-12.30)
E-post: lok@rf.se.

Föreningar kan även söka ett kommunalt bidrag. Regler och ansökningstider är olika från kommun till kommun. Se vidare hos er kommun.

Mer information om Idrottslyftet hittar ni på RFs webbsidor om Idrottslyftet.

Tänk på att ni genom att ansöka om LOK-stödet inte bara finansierar den egna föreningens verksamhet. Storleken på sökta LOK-stöd ingår även som en viktig faktor vid beräkning av många andra bidrag, bland annat de som SvFF erhåller från Riksidrottsförbundet. Även fördelningen av Idrottslyftspengarna grundar sig på fördelningen av LOK-stödet. Genom att söka bidraget hjälper ni alltså inte bara er egen förening utan även svensk fäktning i stort!

Christian Edling
Skattmästare
christian@fencing.se

Brev till föreningarna Lokala aktivitetsstödet hösten 2012.pdf

IdrottOnline

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!