Sök pengar

Har du en idé men saknar pengar? Här får du några tips vart du kan vända dig för att söka ekonomiskt stöd.

Idrottslyftet – mer och fler
En särskild satsning på idrotten i syfte att öppna dörrarna för fler och ha kvar ungdomarna inom idrotten högre upp i åldrarna.

Bidrag till idrottsföreningars anläggningar
Stöd till idrottsföreningar för uppförande, om- och tillbyggnad eller planerat periodiskt underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar.

Allmänna arvsfonden
Stöd ur Allmänna arvsfonden kan lämnas till föreningar och andra organisationer som bedriver ideell verksamhet.

Bidrag till uppsatser
Ett stöd till studenter på svenskt universitet eller högskola. Initiativtagare för uppsatsen kan dock vara annan person eller förening/organisation som är knuten till verksamheten.

Stipendier
Ett antal samlade idrottsrelaterade stipender.

Ansökan om stipendium från Béla Rerrich Minnesfond
Till minne av Fäktmästare Béla Rerrich har det bildats en stiftelse. Stiftelsen har som ändamål att bidra och uppmuntra till utbildningsinsatser inom svensk fäktning och modern femkamp. För mer information kontakta Djurgårdens IF Fäktning (DIF)

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!