Stipendiefond

Stadgar för Svenska Fäktförbundets stipendiefond
  1. Fonden förvaltas av Svenska Fäktförbundets styrelse.
  2. Av den årliga avkastningen skall 1/10 avsättas till kapitalet.
  3. Återstående del av avkastningen skall av Svenska Fäktförbundet utges som stipendier för att stödja undervisning och utbildning inom svensk fäktning. Företrädesvis för:

a) hjälp för genomförande av studier eller för studieresa, inom- eller utomlands, med inriktning mot idrott och fäktning

b) att anordna föreläsningar, kurser, seminarium och konferenser inom svensk fäktning.

c) belöning eller uppmuntran åt elev vid Fäktgymnasiet, som visat god kamratanda eller berömvärt flit.

Ansökan om stipendium kan göras av såväl fysiska som juridiska personer med anknytning till svensk fäktning.

  1. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med andra, från Svenska fäktförbundet eller annan organisation, riktade medel. Svenska fäktförbundets styrelse eller personal får inte ansöka om medel från fonden.
  2. Avkastning, som inte används, reserveras för utdelning under kommande år.
  3. Vid upplösning av fonden tillfaller medlen Svenska Fäktförbundets kassa, men skall användas för utbildningsändamål.
  4. För fonden skall föras en donationsbok, innehållande förteckning över dem som donerat pengar till fonden. Varje år bör, vid medelsutdelning eller vid annat tillfälle, på lämpligt sätt bekantgöras, vilka juridiska eller fysiska personer som donerat mer än 10 000 kr.

Antagen av förbundsstyrelsen 070610 

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!