Idrottslyftet

Föreningsstöd från Idrottslyftet ger möjlighet att genomföra bra aktiviteter som hjälper föreningen att öka antalet unga medlemmar.

Idrottslyftets övergripande syfte är:

"Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten".

Samtliga specialidrottsförbund och distrikt har utifrån detta skapat en utvecklingsplan som beskriver vilka insatser de tillsammans med sina föreningar ska genomföra för att idrottsrörelsen ska utvecklas i denna riktning. De specifika sökmöjligheter ert förbund erbjuder er förening beskrivs nedan.

Övergripande information om Idrottslyftet finns på Riksidrottsförbundets hemsida.

Inför perioden 2017-19 har Svenska Fäktförbundets styrelse fattat beslut om inriktningen för de föreningsprojekt som kan beviljas stöd av Idrottslyftet utifrån den utvecklingsplan för Idrottslyftet som gäller för förbundets verksamhet.

1. Pilotprojekt baserade på programmet ”Fäktningen inför framtiden”. Se http://www.fencing.se/aktuellt/programmet-faktning...

2. Föreningsarrangerade nationella ungdomsläger där i nulägert Gotlandfslägret och Hällevikslägret omfattas.

3. Direkt stöd till nya och ”omstartande” föreningar 

4. Lokalt anordnade utbildningar, främst GRUFF.

Läs mer om hur ansökan om föreningsstöd via IdrottOnline Klubb ska gå till och vilka riktlinjer som gäller för olika typer av projekt i länkarna vid sidan.


Vid frågor: Kontakta info@fencing.se

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!