Förbundsprojekt

Svenska Fäktförbundet har ett beslutat om ett antal färdiga koncept för föreningsstöd inom Idrottslyftet. Via länkarna till vänster finner du information om dessa samt instruktion om hur ansökan bör utformas.

Syftet med förbundsprojekten är att underlätta föreningarnas arbete med föreningsstödet inom Idrottslyftet, att säkerställa en homogen handläggning av de vanligaste typerna av projekt samt att uppmuntra genomförandet av projekt som bedöms som särskilt viktiga för svensk fäktnings utveckling.

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!