IL Distriktsdomarutbildning

Distriktsdomarutbildning

SvFF:s Domarkommissions instruktioner för hur distriktsdomarkurser ska genomföras, listor på godkända instruktörer och examinatorer etc framgår av SvFF:s Domarbestämmelser http://www.fencing.se/aktuellt/nya-domarbestammels...

Ekonomi

Från 2016 beviljas normalt inte Idrottslyftsmedel för anordnande av distriktsdomarkurser utan domarutbildning ses som en naturlig del i en fäktförenings verksamhet.

Undantag kan förekomma i de fall det handlar om att kompensera för högre kostnader på grund av geografiska skäl, nystartad verksamhet etc.

En minsta deltagaravgift om 150 kr ska tas ut för varje deltagare på kursen. De sammanlagda deltagaravgifterna blir därmed minsta tillåtna egeninsats i projektet.

Endast kurser som på alla punkter uppfyller Domarkommissionens krav kan beviljas föreningsstöd.

Huvudmannaskap och samverkan med SDF

Sökande förening är alltid huvudman för utbildningen och redovisningsansvarig.

Maximalt antal deltagare i en kurs är 15 och minsta antal sju. Distriktsdomarkursen ska lysas ut på fencing.se och deltagare från andra föreningar inbjudas att delta.

Föreningen bör alltid samverka med SDF:ets domaransvarige (om ett SDF finns i distriktet) för genomförande. En konstruktion där föreningen köper utbildningen, examinationen och kursadministration från SDF:et är ibland en lämplig lösning.

Redovisning till SISU

Samtliga kurstillfällen, såväl praktiska som teoretiska, ska redovisas till SISU av föreningen med hjälp av utbildningsmodulen i IdrottOnline Klubb. Även eventuella planeringstillfällen som uppfyller SISU:s kriterier ska redovisas. Observera att två föreningar inte kan redovisa samma deltagare i en SISU-aktivitet. Ta kontakt med SISU-distriktet för mer information.

Ansökan

Ange minst följande information vid ansökan:

Kort beskrivning: Ange namn på instruktör och examinator, tävling med datum där examination ska ske, plats och tidpunkter för undervisningstillfällen samt antal deltagare.

Inriktning "Utbildning/ledarutveckling".

Syfte: Att utbilda fler domare för att möjliggöra svenska ungdomastävlingar.

Mål: Att genomföra distrikstdomarkurs i enlighet med SvFF:S domarkommissions riktlinjer.

Ekonomi: Budget för projektet med minst ovan angivna poster ska anges. Denna information kan även bifogas.

Övrigt: Ange eventuella osäkerheter i budgetering eller deltagarantal.

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!