Instruktion för att söka Idrottslyftet via IdrottOnline Klubb

Instruktioner för hur man kommer igång med IdrottOnline Klubb finns på www.idrottonline.se För att det ska vara möjligt att söka Idrottslyftet via IdrottOnline Klubb måste följande krav vara uppfyllda:

  • Personer för rollerna ordförande och kassör måste vara angivna med korrekt e-postadress angiven
  • Rollen firmatecknare Idrottslyftet måste vara angiven

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!