Riktlinjer för föreningsstöd från Idrottslyftet 2018

Idrottslyftets övergripande syfte är att rekrytera och behålla fler medlemmar i idrottsföreningarna. Riktlinjerna i Idrotten vill ska vara vägledande och satsningen ska genomsyras av ett inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor och pojkar.

Utifrån målen för Idrottslyftet och de mål och strategier som slagits fast i SvFF:s verksamhetsplan och strategi har SvFF fastställt nedanstående riktlinjer.

Generella riktlinjer

  • Enbart ansökningar via IdrottOnline behandlas
  • Enbart föreningar som redovisar medlemmar i IdrottOnline Klubb kan beviljas medel från Idrottslyftet. Undantag kan i enskilda fall beviljas för nystartade verksamheter.
  • Enbart föreningar som under det senaste året beviljats LOK-stöd kan beviljas föreningsstöd från Idrottslyftet. Undantag kan i enskilda fall beviljas för nystartade verksamheter.
  • Varje aktivitet som genomförts med något stöd av Idrottslyftet måste redovisas i föreningens verksamhetsberättelse.
  • Medel som beviljats under 2018 ska redovisas så snart som möjligt, dock senast senast den 30 oktober 2018 (för projekt avslutade före detta datum). Redovisning ska ske via modulen Idrottsstöd i IdrottOnline Klubb.

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!