Åtgärder vid olyckshändelse utomlands

Vid varje resa skall ledaren ha en lista på deltagarna och närmast anhöriga med adress och telefonnummer.

 1.  Se till att den drabbade får läkarvård
 2.  Samla laget i ett enskilt rum
 3.  Gå igenom vad som skett och vad som skall hända
 4.  Ge "lagkaptenen" uppgifter (skicka ev. någon till sjukhuset). Ta reda på namn och telnr till sjukhuset.
 5.  Om pressen finns närvarande ge tid för presskonferens (1-3 tim senare)
 6.  Ring SvFF:s ordförande Lars Liljegren (tel bostad +46 8 7675260 el +46 70 6404649)eller vice ordf. Per Palmström (tel bostad +46 40 919 224 el mob  +46 700502644 eller och be dem att underrätta anhöriga samt att förbereda ett pressmeddelande. Meddela även vem som är kontaktman och åker till sjukhuset och hans/hennes telefonnr.
 7.  Ta reda på alla fakta
 8. Förbered presskonferens
 9. På presskonferensen redogör endast för kända fakta, spekulera inte. Om Du inte är säker på Ditt svar be att få återkomma senare. Gå inte in på ansvarsfrågan förrän alla fakta är på bordet.
 10. Ta hand om laget 
 11. Om Ni behöver hjälp med ambulansflyg, läkarassistans, krisgruppsstöd mm tag kontakt med SOS i Köpenhamn. De ordnar allt sånt på ett mycket professionellt sätt. Tel. +45 701 050 50.

 

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!