Utmärkelser och belöningar

Belöningsreglemente fastställt 2014-11-16. Förteckningar över utdelade utmärkelser finns i kolumnen till vänster.

SvFF kan utdela följande utmärkelser:

Enskilda personer Organisationer m m
Kungl förtjänstmedalj guld
Hederssköld
Kungl förtjänstmedalj silver

Förtjänstmedalj

Hans Drakenbergs minnesplakett
Elitmärket
Bältesspännarna (-en)


Förslag
Förslag om tilldelning av utmärkelser sänds till belöningsnämnden (BN) via kansliet. Förslagsrätt har SDF, fäktförening, BN samt ledamot av Svenska Fäktförbundets styrelse.
Förslag skall vara SvFFs styrelse tillhanda senast samma dag som ev motioner till förbundsmöte.

Tidpunkt för utdelning
Som regel delas utmärkelser ut vid förbundsmötet. 

I belöningsnämnden ingår för närvarande Robert Rehbinder (ordförande), Monica Gårdström och Kjell Gabrielsson, kjell@fencing.se

Belöningsreglemente 2014-11-16

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!